Loading...

De Baliekluiver

Over de Baliekluiver

Trekpleisters voor de burgerij, die vanaf de bruggen allerlei activiteiten goed kon volgen. Zo werden de bruggen over de Oudegracht ontmoetingsplaatsen van vooral de ouderen en kregen de Utrechters de bijnaam Baliekluivers. Een uniek voorbeeld van zo’n Utrechter, hangend over de reling van de Stadhuisbrug, peinzend voor zich uitkijkend, vindt men op de tekening van Albert de Rijk.

Baliekluivers zijn namelijk in de volksmond Utrechters. Om na te gaan hoe de Utrechters deze bijnaam verworven hebben, moeten we teruggaan naar de tijd waarin de Oudegracht nog de centrale aanvoerroute van allerlei koopwaar en handelsproducten was. Op de werven grenzend aan de Oudegracht, was het altijd een drukte van belang.

Het roept vooral bij de oudere Utrechters nostalgische gevoelens op. Men verwacht dat dit beeld voor de stad Utrecht een geweldig promotiemiddel kan worden. Albert de Rijk heeft daarom aan de Utrechtse beeldhouwer Ad Jenner gevraagd om van de Baliekluiver een beeld te creeëren.

AD JENNER

Onder de naam Jenner van Rens (een compagnonschap) ontwierp en produceerde Ad Jenner van 1983 tot 1987 sieraden en industriële producten. Al deze ontwerpen leunden sterk tegen zijn ontwikkeling als beeldend kunstenaar aan. Vanaf 1987 kwam de nadruk steeds meer te liggen op zijn vrije werk. Er volgde een reeks tentoonstellingen in Duitsland met als hoogtepunt een tweemanstentoonstelling in 1992 te Bielefeld met de beeldhouwer Marino Marini.

Ad Jenner
Beeldhouwer

Utrecht

Volgens de dikke van Dale is een Baliekluiver iemand die over de balies van bruggen hangt, een leegloper of een los sjouwerman. Voor de stad Utrecht heeft het begrip Baliekluiver echter een extra betekenis.

Utrecht
1900

Albert de Rijk

Albert de Rijk heeft deze tekening speciaal ontworpen voor het etiket van zijn inmiddels alom bekende drankje de “Eenige egte Utrechtsche kruidenbitter De Baliekluiver ” Zowel de kruidenbitter als het idee om van de Baliekluiver een beeld te vervaardigen, is door jong en oud enthousiast ontvangen.

Albert de Rijk
Cafehouder

Contact

Telefoon
0615150203
Adres
Gruttersdijk 12, 3514 BG Utrecht
All velden zijn verplicht